Általános szállítási idő 2-7 munkanap.

YOUTUBE
TWITCH
GEEK & MORE
FIÓKOM

Adatvédelmi tájékoztató

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Adatkezelésünket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok szabályozzák.

Tartalom:

Adatkezelési tájékoztató
 
 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 1. Társaságunk az Ön személyes adatait
 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 • Társaságunk az Ön személyes adatait kezelheti szerződéses kötelezettség teljesítése céljából. Ebben az esetben nincs lehetőség az adat törlésére, csak abban az esetben, ha ezáltal egy korábban vállalt kötelezettséget Társaságunk nem teljesít az Ön részére. Ilyen eset például, amennyiben egy megrendelés már feldolgozásra került, és a törlési kérelem ezt követően érkezik részünkre (Ebben az esetben csak a megrendelés teljesítését követően van lehetőségünk törölni). Ennek részleteiről kérelemre tájékoztatást nyújtunk.

Az adatkezelő megnevezése:

Penta Media Group Kft.
1239 Budapest, Vetés utca 14.
https://pentamedia.hu
+36706767557

E-mail cím: webshop@pentamedia.hu

Adószám: 25955268-2-43
Cégjegyzékszám: 01 09 298368

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

Kinsta Inc.
8605 Santa Monica Blvd #92581, West Hollywood, CA 90069
+44 808 2583 915
contact@kinsta.com

 1. Adatkezelésünk általános szabályai

A Penta Media Group Kft. a GDPR 6. cikk alábbi rendelkezései szerinti jogalap alapján kezeli személyes adatait:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez – pl. AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – pl. AZ ÖN VÁSÁRLÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – pl. ADÓZÁSI BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK
 1. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek – pl. SZOLGÁLTATÁSUNK JAVÍTÁSA, VÁSÁRLÓINK IGÉNYEINEK SZÉLESEBB KÖRŰ KISZOLGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK

Felhívjuk a figyelmet, hogy ilyen GDPR 6. § (1) bek. f) jogalappal kezelt adatokat csak indokolt esetben kezelünk, és minden érintettet tájékoztatunk róla.

Társaságunk a weboldal működtetése érdekében az alábbi adatokat kezeli:

Kezelt adat köre

Jogalap

adatkezelés célja

Tárolás helye

Regisztrációs adatok: Név, email cím, telefonszám, lakcím

b)

Termékértékesítés, vevőszolgálat, hírlevél (opcionális)

Jogosultsággal védett szerver:

shop.pentamedia.hu

 

Számlázási adatok

b)

Vásárlás lebonyolítása érdekében

Kuponnyilvántartás

b)

Kedvezmények érvényesítése, vevőszolgálat

Jogosultsággal védett szerver:

shop.pentamedia.hu

Kívánságlista

a)

 

Jogosultsággal védett szerver:

shop.pentamedia.hu

Letöltések

a)

 

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi táblázat szerint adatfeldolgozókat vesz igénybe:

Kezelt adat köre

Adattovábbítás célja

Címzett szervezet megnevezése

Név, kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám

Logisztikai tevékenység, rendelés feldolgozás, gyártás

Story Print Kft.

IP cím, böngészési adatok

Riportok készítése

Google Analytics

E-mail cím, kártyabirtokos neve

 

Kártyás fizetés

Vásárlók adatainak feldolgozása, riportok készítése

Stripe, Inc.

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az Adatfeldolgozók a GDPR 28. cikke alapján és a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján – megállapodások útján – gondoskodnak a személyes adatok védelméről.

 1. Az adatkezelés jogalapjának, céljának és módjának részletes ismertetése
 1. Honlap látogatása

Adatkezelés célja

 • Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,
 • a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,
 • a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,
 • a látogatottság mérésére,
 • statisztikai célok

Jogalap: Társaságunk jogos érdeke

Kezelt adatok:

 • IP cím
 • A látogatás időpontja
 • A meglátogatott aloldalak adatai
 • Az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Időtartam: 3 év

 1. Regisztráció a honlapon

Adatkezelés célja

 • A látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása
 • Értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról
 • : Hozzájárulás

Kezelt adatok:

 • Teljes név
 • Email cím
 • Jelszó
 • Telefonszám

Időtartam: A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

 1. Webáruház szolgáltatásainak igénybevétele

Adatkezelés célja

 • A látogatók regisztrációja és nyilvántartása
 • Megrendelések kezelése és teljesítése
 • A vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése
 • Panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése
 • Vásárlóink szokásainak elemzése
 • Vásárlóinkkal való kapcsolattartás
 •  
 • Hozzájárulás
 • Szerződés
 • Jogszabályi rendelkezés (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

Kezelt adatok:

 • Teljes név
 • Email cím
 • Jelszó
 • Megrendelési szám
 • Vásárlás adatai
 • Fizetéssel kapcsolatos adatok
 • Szállítási és számlázási adatok
 • Kedvezményekben, akciókban részvétel (kuponok)
 •  
 • 8 év. Webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig.
 • A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.
 • A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje
 1. Ügyintézés, panasz

Adatkezelés célja:

 • Észrevételre, panaszra válaszadás
 • :
 • Jogi kötelezettség

Kezelt adatok:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Levelezési cím
 • Egyéb személyes üzenet
 • : 5 év

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, nyereményjátékban részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a info@pentamedia.hu e-mail címen, 3 munkanapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

 • „Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Adatkezelés ténye:

 • Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre:

 • A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

 • A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 • Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg perzisztens cookie-k esetén maximum 5 napig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 1. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja:

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonását követően is kezeljük. Az ilyen adatkezelés ellen lehetősége van tiltakozni, de adatkezelésünkön változtatni (pl. törölni) csak jogos érdekből kezelt adatok esetén van lehetőségünk.

(Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Ön az adatkezelésről:

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

•   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

•   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

•   Telefon: +36 (1) 391-1400

•   Fax: +36 (1) 391-1410

•   E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

 

Illetékes Törvényszék

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 3 munkanapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. (érdekmérlegelés)

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeinken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1239 Budapest, Vetés utca 14.

Penta Media Group Kft.

Név: Csatári Tamás

Email: info@pentamedia.hu

 

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információ közzététele a shop.pentamedia.hu weboldalon történik.

Kövess minket!
Belépés
Create an account

A személyes adatokat a weboldalon történő vásárlási élmény fenntartásához, a fiókhoz való hozzáférés kezeléséhez és más célokra használjuk, melyeket a Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Password Recovery

Elfelejtett jelszó? A felhasználói név, vagy email cím megadását követően küldünk egy hivatkozást, amelynek segítségével új jelszót lehet létrehozni email-en keresztül.

FEL

Mi van a kosaradban? 0

RECENTLY VIEWED 0